User menu

Certified Judges & Clinicians

Countrysort descending Name Certification Effective Date Certification Expiry Date Clinician
JP Japan Chihiro Iwagami May, 2019 May, 2023
kmizuno's picture JP Japan Keiko Mizuno August, 1996 January, 2020 Clinician
JP Japan Hiroko Ishimoto May, 2019 May, 2023
supersisters.kw@gmail.com's picture JP Japan Wakako Mizukoshi January, 2019 January, 2023
ksano's picture JP Japan Keiko Sano October, 2005 January, 2020
JP Japan Satoyo Kusunoki October, 2013 January, 2018
JP Japan Keiko Hori May, 2019 May, 2023
kyokoyama's picture JP Japan Kumiko Yokoyama August, 2004 January, 2020
JP Japan Minako Iida May, 1997 January, 2018
JP Japan Azusa Ikeda May, 2017 January, 2023 Clinician
JP Japan Yuka Kitada October, 2009 January, 2020
JP Japan Erika Yarimizu May, 2019 May, 2023 Clinician
JP Japan Satomi Okoshi August, 2008 January, 2021 Clinician
inada's picture JP Japan Maiko Inada May, 2015 January, 2020
mwada's picture JP Japan Masami Wada June, 1998 January, 2020
hfukada's picture JP Japan Hiroko Fukada May, 2000 January, 2019
ckaede's picture JP Japan Chiemi Kaede October, 2005 January, 2020
JP Japan Yoriko Tanaka October, 2013 January, 2021
JP Japan Noriko Miura October, 2009 January, 2018
JP Japan Miyuki Kuwahara May, 2019 May, 2023

Pages